kechuuMATIC

Apr 17

[video]

Apr 03

taishou-kun:

Horino Masao 堀野正雄 (1907-1998)
untitled (woman wearing kimono) - 1933

taishou-kun:

Horino Masao 堀野正雄 (1907-1998)

untitled (woman wearing kimono) - 1933

(via mudwerks)

 

 

(Source: pizzaisland)

Jan 27

[video]

Jan 20

(Source: dehtyar, via oldfilmsflicker)

Jan 11

[video]

[video]

Dec 13

[video]

Dec 07

[video]

[video]